RCD

Jääkvooluseade (RCD) on elektriline ohutusseade, mis katkestab kiiresti lekkiva elektriahela. Selle eesmärgiks on kaitsta seadmeid ja vähendada elektrilöögist tulenevat tõsist kahju.