Kumb on kulutõhusam variant?

Which is the more cost-effective option? - B Electric OÜ

Laadijate soetuskulude erinevused on enamasti väikesed. Seeevastu on võimalik kulusid kokku hoida paigaldamise ajal. 22 kW laadija paigaldamiseks tuleb sageli teha elektrisüsteemis tehnilisi muudatusi. Struktuursete muudatuste tegemise vajadus on erinev, kuid kõige tihedamini tuleb seda ette vanemates hoonetes. Samas 11 kW laadija paigaldamiseks on valmis enamik Eesti hoonetest.

Olemasoleva ühenduse laadimisvõimsuse määramiseks peate teadma oma toiteühenduse faaside arvu, pinget ja voolutugevust. Kolmefaasilise ühenduse puhul on oluline ka see, kuidas laadimisjaam võrku ühendatakse. See sõltub sellest, kas pinge on 230 V või 380 V, ning kas kasutatakse täht- või kolmnurkühendust. Kui teil on see teave olemas, saate vajalikud väärtused leida järgmise valemi abil:

Faaside arv X Pinge X Voolutugevus = laadimisvõimsus (kW)

Kus:

  • Faaside arv võib olla 1 või 3
  • Pinge 230V või 380V
  • Voolutugevus 16A või 32A

Kui Te pole oma hoone/maja laadimisvõimsuses 100% kindel, võite meilt enne laadija ostmist paigalduskontrolli tellida.


Jäta kommentaar

Kommentaarid enne avaldamist saadetakse kinnitamiseks lehe administraatorile

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.